کالسنتر

خانه » کالسنتر

هفت عامل تأثیرگذار بر تحمل مشتری در مرکز تماس

عامل مهم و تأثیرگذار دیگر "تحمل تماس‌گیرنده" یا "تحمل مشتری" [...]

توسط |۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۷:۲۹:۵۳۱۳۹۵-۰۷-۲۹|مدیریت مرکز تماس|بدون ديدگاه

چگونه میزان کار را در مرکز تماس اندازه گیری کنیم ؟

برآوردهای میزان کار در مرکز تماس باید دربرگیرندۀ تمام مؤلفه‌های [...]

توسط |۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۶:۱۷:۳۸۱۳۹۵-۰۴-۲۹|مدیریت مرکز تماس|بدون ديدگاه

تفاوت Call Center و Contact Center چیست؟

تفاوت مرکز تماس با مرکز تماس ، تعدد کانالهای ارتباطی [...]

راهبرد دسترسی به مشتری در مرکز تماس چیست؟

ایجاد راهبردی برای دسترسی به مشتریراهبرد دسترسی به مشتری را [...]

توسط |۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۷:۳۶:۰۹۱۳۹۴-۱۰-۲۹|مدیریت مرکز تماس|بدون ديدگاه
برگشت به بالا