تکنولوژی مراکز تماس

خانه » تکنولوژی مراکز تماس

صف مرئی و نامرئی در مرکز تماس

صف: مرئی یا نامرئی؟واژۀ صف از کلمۀ ردیف گرفته شده [...]

۳ نیروی موثر در مدیریت مرکز تماس

کسانی که تازه وارد مراکز تماس می‌شوند، اغلب از نحوۀ [...]

تفاوت Call Center و Contact Center چیست؟

تفاوت مرکز تماس با مرکز تماس ، تعدد کانالهای ارتباطی [...]

برگشت به بالا