مرکز تماس

خانه » مرکز تماس

صف مرئی و نامرئی در مرکز تماس

صف: مرئی یا نامرئی؟واژۀ صف از کلمۀ ردیف گرفته شده [...]

۳ نیروی موثر در مدیریت مرکز تماس

کسانی که تازه وارد مراکز تماس می‌شوند، اغلب از نحوۀ [...]

برگشت به بالا