چهارمین سمینار سراسری مراکزتماس ICCS2017

نسل آینده مراکز تماس

مرکزتماس همیشه در خط مقدم پاسخگویی به انتظارات درحال تغییر سازمان و مشتریان آن می‏باشد و هیچ صنعت دیگری را سراغ نداریم که بتواند با چنین سرعتی خود را با این تغییرات سریع و روزافزون هماهنگ کند.

مسیرهای ارتباطی جدید، کارکنان سازمان و از همه مهم‌تر مشتریانی که روز به روز توانمندتر و آگاه‏تر می‏شوند، همه این‌ها در کنار مراکز ارتباط توانسته‏اند به پیشرفت خدمات مشتریان در سازمان‏ها کمک کنند.

مرکزتماس در همه سازمان‌ها چه کوچک و چه بزرگ به عنوان یک ابزار کارآمد و مهم همیشه وجود داشته و خواهد داشت ولی قطعاً تغییرات مهمی در شکل استفاده و حتی قسمت‏های تشکیل ‏دهنده این ابزار به وجود آمده است. سرعت بالای رشد فناوری و مهم‏تر از آن، تغییر شیوه زندگی مشتریان به ما نشان می‏دهد که به‌زودی تغییرات بنیادینی در مراکزارتباط رخ خواهد داد که باعث تغییر در ماهیت و حتی ظاهر و عملکرد آنها نیز می‏گردد.

بسیاری از تغییراتی که ما فکر می‏کنیم در آینده اتفاق خواهد افتاد، در حال حاضر اتفاق افتاده است.

ICCS2017

اهداف سمینار ICCS2017

 1. بررسی وضعیت کنونی مرکز تماس و پیشگامان آن در ایران
 2. معرفی امکانات و تکنولوژی های جدید مرکز تماس
 3. ایجاد یک زنجیره پویا بین ارائه کنندگان و مصرف کنندگان
 4. انتقال دانش روز دنیا در صنعت مرکز تماس

محتوای سمینار ICCS2017

 1. تحول در ارائه خدمات به مشتریان
 2. مرکز تماس مرده است – زنده باد مرکز تجربه
 3. حرکت از مرکز هزینه به مرکز فرصت‏ها
 4. از سلف سرویس به سلفی سرویس
 5. معرفی سوپر کارشناسان آینده
 6. ارتباط خود را تا کجا می‏توانیم گسترش دهیم؟
 7. با این حجم اطلاعات مختلف و پراکنده چه کنیم؟

گروه هدف ICCS2017

 1. مدیران سازمان های ارائه دهنده خدمات مرکز تماس
 2. مدیران سازمان های بهره بردار مرکز تماس
 3. مدیران سازمان هایی که می توانند از خدمات مرکز تماس در پیشبرد استرتژی های خود استفاده نمایند

سخنرانان چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCs2017

دکتر امینی
دکتر امینیمشاور و مدرس دانشگاه
مهندس علی قنادیان
مهندس علی قنادیانمشاوره تخصصی مرکز تماس و مدیر چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2016
دکتر ده بزرگی
دکتر ده بزرگیمدرس دانشگاه و مشاور

ویدیو کنفرانس

دکتر بوگدان
دکتر بوگدانمشاور و مدرس دانشگاه
برد کلیولند
برد کلیولندمشاور و نویسنده حوزه مراکز تماس
خانم دکتر زارع
خانم دکتر زارعمشاور و مدرس حوزه منابع انسانی
خانم رهنما
خانم رهنمامدیر و مشاور حوزه رضایت مشتری
مهندس خشایار جهانیان
مهندس خشایار جهانیانمشاور و مدرس حوزه مدیریت دانش

تصاویر چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017

شرکت کننده۰
محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد