تاثیر انحراف تماس در کاهش هزینه با استفاده از سلف سرویس

مقدمه کسب‌وکارها به‌طور فزاینده‌ای با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند که آنها [...]