آزمون رفتارشناسی دیسک یکی از محبوب ترین و قوی ترین آزمون های روز دنیا می باشد که به شما در شناسایی نقاط قوت و ضعف رفتاری خود کمک می کند در این گزارش علاوه بر گزارش های مرسوم دیسک، 60 شاخص جدید و مفید به گزارش اضافه شده است و راهکارهای بهبود به شکل دقیق در گزارش آورده شده است.این گزارش به بهبود عملکرد کاری و کسب و کار شما کمک می کند.