دومین سمینارسراسری مراکز تماس

دومین سمینار سراسری مراکز تماس یا همان Contact Center با رویکرد وفادار سازی مشتریان در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۴ در دانشگاه امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) برگزار می گردد.

مراکز تماس به عنوان اولین و مهمترین محل اتصال به مشتریان از حساسیت بسیار بالایی در شرکت ها و سازمان های حرفه ایی برخوردار است . آمار و ارقام نشان می دهد بیش از ۸۰ % از تصویر ذهنی مشتریان از شرکت ها و سازمان های خدماتی از طریق تماس با مرکز تماس آن ایجاد می شود .

دومین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS۲۰۱۵ با نگاهی علمی و تخصصی به این صنعت در نظر دارد گامی بلند در بهبود کیفی و کمی در در این راستا بردارد.

مطالب این سمینار در ۲ بخش تکنولوژی با محورهای معرفی عناصر سازنده مراکز تماس و کارکردهای آنها، معرفی تکنولوژی های نوین در صنعت مراکز تماس و نگاهی به آینده و پیش بینی های انجام شده از تکنولوژی های مراکز تماس در سال های آینده و بخش مدیریت با محورهای استراتژی ها ( شامل روش های کنترل کیفیت FCR ، مدیریت بهره وری ، مدیریت شکایات )، مدیریت منابع انسانی ( جذب ، نگهداشت و انگیزش در نیروها مرکز تماس – جلوگیری از برون رفت نیروها)، مدیریت ارتباط با مشتری (تعریف مشتریان در مراکز تماس ، روش های برقراری ارتباط موٍثر با مشتریان با متد COB) و برندینگ ( روش های استفاده از مراکز تماس در بالا بردن ارزش برند و مدیریت تجربه CEM) ارایه می شود.

ICCS2015

اهداف سمینار ICCS2015

 1. بررسی تکنولوژیهای نوین جهانی در این عرصه و معرفی آنها
 2. ایجاد یک زنجیره مدیریتی پویا بین ارائه کنندگان و مصرف کنندگان خدمات مرکز تماس
 3. ایجاد یک ارتباط حرفه ایی و موثر بین فعالین ایم حوزه
 4. انتقال دانش و تجربیات روز دنیا در صنعت مراکز تماس
 5. بررسی دستاوردهای نوین مدیریتی در حوزه مراکز تماس در دنیا

محتوای سمینار ICCS2015

 1. استراتزیها ( شامل روشهای کنترل کیفیت FCR ، مدیریت بهره وری ، مدیریت شکایات )
 2. مدیریت منابع انسانی ( جذب ، نگهداشت و انگیزش در نیروها مرکز تماس – جلوگیری از برون رفت نیروها)
 3. مدیریت ارتباط با مشتری : تعریف مشتریان در مراکز تماس ، روشهای برقراری ارتباط موٍثر با مشتریان با متد COB )
 4. برندینگ: روشهای استفاده از مراکز تماس در بالا بردن ارزش برند و مدیریت تجربه CEM

گروه هدف ICCS2015

 1. مدیران سازمان های ارائه دهنده خدمات مرکز تماس
 2. مدیران سازمان های بهره بردار مرکز تماس
 3. مدیران سازمان هایی که می توانند از خدمات مرکز تماس در پیشبرد استرتژی های خود استفاده نمایند

سخنرانان دومین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2015

دومین سمینار سراسری مراکز تماسس

علی قنادیان

مشاور، مدرس و سخنران حوزه مراکز تماس

مدیر دومین سمینار سراسری مراکز تماس

دومین سمینار سراسری مراکز تماسس

احمد یوسف

مدیر فروش شرکت VocalCom

دومین سمینار سراسری مراکز تماسس

دکتر سعید شهباز مرادی

مشاور و مدرس حوزه مدیریت

دومین سمینار سراسری مراکز تماسس

خاتم دکتر جواهردشتی

مشاور و مدرس حوزه مدیریت

دومین سمینار سراسری مراکز تماسس

دکتر امیرمنصوری

مدرس و مشاور در حوزه مخابرات

دومین سمینار سراسری مراکز تماسس

علیرضا حسین نژاد

مدیر عامل شرکت سفیر آبی آرام

تصاویر دومین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2015

شرکت کننده۰
محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد