ویدیوهای آموزشی تخصصی مرکزتماس

ویدیوهای آموزشی در زمینه های مختلف آموزشی در صنعت مرکزتماس و ارتباط با مشتریان به اشکال مختلف از سمینارهای تخصصی مرکزتماس، دوره های آموزشی، وبینارهای آموزشی و البته ویدیو های تخصصی ضبط شده در این صفحه می توانید مشاهده کنید

ویدیوهای چهارمین سمینار سراسری مرکزتماس 

مرکزتماس همیشه در خط مقدم پاسخگویی به انتظارات درحال تغییر سازمان و مشتریان آن می‏باشد و هیچ صنعت دیگری را سراغ نداریم که بتواند با چنین سرعتی خود را با این تغییرات سریع و روزافزون هماهنگ کند.
مسیرهای ارتباطی جدید، کارکنان سازمان و از همه مهم‌تر مشتریانی که روز به روز توانمندتر و آگاه‏تر می‏شوند، همه این‌ها در کنار مراکز ارتباط توانسته‏اند به پیشرفت خدمات مشتریان در سازمان‏ها کمک کنند.
مرکزتماس در همه سازمان‌ها چه کوچک و چه بزرگ به عنوان یک ابزار کارآمد و مهم همیشه وجود داشته و خواهد داشت ولی قطعاً تغییرات مهمی در شکل استفاده و حتی قسمت‏های تشکیل ‏دهنده این ابزار به وجود آمده است. سرعت بالای رشد فناوری و مهم‏تر از آن، تغییر شیوه زندگی مشتریان به ما نشان می‏دهد که به‌زودی تغییرات بنیادینی در مراکزارتباط رخ خواهد داد که باعث تغییر در ماهیت و حتی ظاهر و عملکرد آنها نیز می‏گردد.
بسیاری از تغییراتی که ما فکر می‏کنیم در آینده اتفاق خواهد افتاد، در حال حاضر اتفاق افتاده است.
چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017